Format och priser

På denna sida hittar du information om format, riktlinjer och materialspecifikation för alla våra annonsytor i papperstidning, nyhetssajt och e-tidning.

Digitala format Papperstidning/e-tidningsformat Materialspecifikationer och praktisk info

Annonsformat i mobil

Helsida – mobil

Dimension: 320×480px

Mega – mobil

Dimension: 320×480px

Panorama – mobil

Dimension: 320×320px

Annonsformat i desktop och surfplatta

Helsida – desktop/surfplatta

Dimension: 1920×1080px

Mega – desktop/surfplatta

Dimension: 980×600px

Panorama – desktop/surfplatta

Dimension: 980×240px

Outsider – desktop/surfplatta

Dimension: 250×600px

Insider – desktop/surfplatta

Dimension: 250×360px

Artikel – desktop/surfplatta

Dimension: 300×250px

Annonsformat i tidning

Två Dagar – bilaga

Göteborgs-Posten – annonser

Göteborgs-Posten – annonser begärd del 1

Göteborgs-Posten – annonser begärd del 2: kultur, sport, ekonomi

Göteborgs-Posten – annonser begärd del 1 (sid 3, 9 & sista)